Szkolenia BHP dla kierowników w firmach budowlanych Opole, Wrocław, Katowice

Kategoria: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapraszamy na szkolenie bhp dla kierowników w firmach budowlanych. Zostało ono przygotowane w sposób, który pozwoli uczestnikom zrozumieć teorię na podstawie licznych przykładów.

Szkolenie zostało podzielone na dwie części.

Część pierwsza (około 5 godzin lekcyjnych) obejmuje odpowiedzi na pytania: co to jest wypadek przy pracy i jakie są jego rodzaje, jaka jest odpowiedzialność kierownika w firmie budowlanej, w jakich okolicznościach może dojść do wypadku przy pracy, jakie roszczenia oraz kary wynikają z powodu ich powstania; jak właściwie organizować stanowiska pracy, jak zadbać o prawidłowy dobór środków ochronnych, jakie są wymagane uprawnienia na obsługiwany sprzęt.

Część druga  (około 3 godziny lekcyjne) przeznaczona będzie na  ćwiczenia z metodyki przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracownika budowlanego przez kierownika robót oraz przykłady wypadków przy pracy.

Prawa, obowiązki i skala ryzyka dotycząca kierowników firm budowlanych

Prawa i obowiązki związane z procesem budowlanym spoczywają na wielu jego uczestnikach. Należą do nich m.in. inwestor, projektant, kierownik budowy, kierownik robót, majster, brygadzista oraz pracownik. Każdy ma tutaj do spełnienia swoją rolę w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.

W Polsce jest wiele przepisów, które regulują prace budowlane. Począwszy od typowo budowlanych i technicznych po Kodeks pracy i prawo pracy.

Z wielu z nich jasno wynika, że na pracodawcach i kierownikach robót ciąży obowiązek zadbania o bezpieczne warunki pracy.

Prowadzenie prac budowlanych wiąże się z ogromnym ryzykiem wystąpienia wypadku przy pracy. Czy wiesz, że rocznie na placach budowlanych (i tych małych i tych dużych) ginie w Polsce kilkadziesiąt osób a kilkaset odnosi ciężkie obrażenia? Jakie są przyczyny utraty zdrowia, życia, tragedii rodzin, które przez wiele lat dźwigają ciężar opieki nad poszkodowanymi? Czy tylko sam poszkodowany  ponosi skutki wypadku?

Do najczęstszych przyczyn wypadków w firmach budowlanych należą  potknięcia i upadki oraz uderzenia spadającymi przedmiotami z wysokości. Do nieprawidłowych zachować należą brawura, lekceważenie zagrożeń, brak sprzętu ochronnego, zła organizacja pracy, brak nadzoru, zły stan techniczny środków, brak uprawnień itd.

Największe koszty wypadku przy pracy (ponad 70%) ponosi społeczeństwo – renty, odszkodowania, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki, koszty leczenia, koszty leków.

Mniej więcej po równo: poszkodowany wraz z rodziną i pracownik (15%/15%). Poszkodowany: obniżenie, utrata zarobków, koszty leków i leczenia oraz rehabilitacji.
Pracodawca: koszty straconego czasu pracy, utrata przychodów, straty w majątku firmy.

Czy można te straty lekceważyć? Czy firmę, w której jesteś właścicielem czy kierownikiem stać na te koszty? Jakie one byłyby, gdyby faktycznie doszło do śmierci lub ciężkiego urazu pracownika?

Szkolenie poprowadzone przez naszego specjalistę pomoże w sposób praktyczny zrozumieć zawiłe przepisy prawne. Zostaną na nim przedstawione w sposób obrazowy i czytelny interpretacje prawne dotyczące odpowiedzialności kierownika w firmie budowlanej.

 


Zadzwoń do nas

+48 515 813 915