Regulamin newslettera

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować że :

Administratorem przekazanych danych jest FUH ,,Pasoń’’ Joanna Pasoń, Wierzbie 166a, 48-316 Łambinowice, e-mail w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych joanna@szkoleniapason.pl  tel. +48 515 813 915

  1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu reakcji na treść wiadomości, jaką Pani/Pan wysłała za pomocą formularza kontaktowego. Jeżeli skorzystała Pani/Pan z opcji zapisania się do newslettera w celu przesyłania informacji od firmy FUH „Pasoń” na podany adres e-mail.

  2. dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
    na podstawie umowy o powierzeniu danych podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z procesem obsługi systemu formularza oraz rozsyłania informacji newsletter;

  1. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu lub procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji;

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku wysłania ich poprzez formularz w okresie 3 miesięcy od przesłania. W przypadku zapisania się do newslettera, będzie on przesyłany na podany adres e-mail do czasu odwołania zgody na jego otrzymywanie przez użytkownika.

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością kontaktu z FUH „Pasoń” lub niemożnością otrzymywania newslettera;

  4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy;

  5. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

Żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, żądania sprostowania Państwa danych osobowych, żądania usunięcia Państwa danych, żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, żądania przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres joanna@szkoleniapason.pl  lub adres korespondencyjny. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi z zakresu ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Zadzwoń do nas

+48 515 813 915